Dziś jest: wtorek, 28 listopada 2023 Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Aktualności

Ogłoszenie o składaniu wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2024 rok

O G Ł O S Z E N I E

 

Wnioski o przyznanie na rok 2024 stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym należy składać do dnia 30 listopada 2023 roku.

Stypendia zostaną przyznane na zasadach i w trybie określonym w Uchwale  Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr VI/49/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 roku i Uchwałą Nr LIX/410/2023 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2023 roku/.

O stypendium mogą się ubiegać mieszkańcy Imielina, którzy nie ukończyli 25 roku życia       i spełnią kryteria określone w następujących uchwałach Rady Miasta Imielin:  :

- Uchwała Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku,

- Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 roku,

- Uchwała Nr LIX/410/2023 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2023 roku/.

Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin.

Stypendium na 2024 rok jest przyznawane na podstawie wyników sportowych uzyskanych przez zawodnika w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium (tj. z 2023 roku).

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2024 rok należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Imielin (pokój 15, parter) w Imielinie ul.Imielińska 81 w terminie do dnia 30 listopada 2023 roku, uwzględniając wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w 2023 roku /druk wniosku dostępny jest na stronie www.imielin.pl /. 

 

Bliższych informacji udziela Referat EZKS (pok. 36) telefon 32 22 54 134.

 

 

Burmistrz Miasta Imielin

Jan Chwiędacz

Linki

Załączniki