Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Aktualności

Do ratowania życia - defibrylatory w Imielinie.

Do ratowania życia - defibrylatory w Imielinie.

DO RATOWANIA ŻYCIA

Defibrylator AED jako urządzenie medyczne ma za zadanie przywrócić prawidłową pracę serca wykorzystując specjalne elektrody, przez które podaje się wstrząs terapeutyczny o odpowiednio dużej mocy. Zasada działania defibrylatora jest niezwykle prosta: urządzenie poprzez elektrody przyklejone do ciała poszkodowanego odczytuje jego EKG i na tej podstawie przeprowadza analizę serca i dobiera odpowiednią siłę wstrząsów, które aplikuje do serca pacjenta. Rolą osoby ratującej życie, jest dokładne stosowanie się do komend głosowych i poleceń, które wydaje defibrylator AED. Szansa na uratowanie życia ludzkiego z wykorzystaniem tego urządzenia sięga nawet 70% i dlatego tak istotne jest, by ich rozmieszczenie odpowiadało potrzebie szybkiego dostępu w miejscach występowania jak największej liczby osób.
 Defibrylatory AED to nowoczesne i niezawodne urządzenia, które poprzez specjalny program poprowadzą ratującego przez cały proces ratunkowy. A zatem, pamiętając, że kiedyś defibrylacją mogła zajmować się tylko osoba z wykształceniem medycznym, mamy teraz do czynienia z urządzeniami, które może obsługiwać osoba postronna, będąca najbliżej i najszybciej zdarzenia z nagłym zatrzymaniem krążenia. W przypadku zaistnienia konieczności użycia go do ratowania życia dziecka, to defibrylator sam dopasowuje wstrząs do wagi potrzebującego pomocy, przy użyciu elektord, które są na jego wyposażeniu. Jest to niezwykle istotne z uwagi na potrzebę natychmiastowego dostarczenia impulsu elektrycznego do serca , oczywiście pod warunkiem, że w pobliżu znajduje się defibrylator. Należy pamiętać, czy defibrylator zostanie użyty do ratowania życia osoby dorosłej, czy dziecka.
Po włączeniu defibrylatora AED nastepuje automatyczne uruchomienie „asystenta RKO”, który poda komunikat „rozpocznij uciskanie klatki piersiowej poszkodowanego” i automatycznie rozpocznie wybijanie rytmu ucisków przez metronom. Dodatkowo uciskający klatkę piersiową słyszy instruktaż jak i gdzie ułożyć dłonie, o konieczności zablokowania stawów łokciowych itp. oraz na jaką głębokość uciskać klatkę piersiową pacjenta.
Posiada rozwiązanie automatycznego podnoszenia głośności komunikatów w zależności od panującego wokół hałasu. instrukcje głosowe w języku polskim i  przycisk wyboru drugiego języka obcego


W Imielinie mamy pięć takich miejsc, w których umieszczone są defibrillatory:
*budynek Urzędu Miasta Imielin, ul.Imielinska 81 (defibrylator jest dostępny cała dobę, gdyż został umieszaczony na zewnątrz budynku, przy głównym wejściu),
*budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2, ul.Św.Brata Alberta 53B (defibrylator jest dostępny cała dobę, gdyż został umieszaczony na zewnątrz budynku, przy głównym wejściu),

pozostałe defibrylatory umieszczono wewnątrz obiektów i są dostępne, gdy obiekty są czynne:
* Hala Widowiskowo-sportowa przy ul.Sapety 8a,
*Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul.Miarki 7
*budynek na Stadionie Miejskim przy ul.Hallera 37a,

Na mapie Imielina znajdującej się na stronie internetowej www.imielin.pl są zamieszczone miejsca położenia defibrylatorów. Poniżej zdjęcia miejsc, w których umieszczono defibrylatory.

Link do strony z defibrylatorami:   https://mimielin.e-mapa.net?userview=140

 

aktualizacja.5.10.2023r.


Skrót AED (ang. Automated External Defibrillator AED) powinno tłumaczyć się jako Zautomatyzowany (a nie Automatyczny) Defibrylator Zewnętrzny. W ramach AED wyróżniamy urządzenia w pełni automatyczne i półautomatyczne. Automatyczny defibrylator po rozpoznaniu potrzeby podania wstrząsu terapeutycznego samodzielnie wywołuje ten wstrząs. Natomiast w półautomatycznym to obsługujący musi nacisnąć przycisk wywołujący wstrząs co w przypadku osób bez przeszkolenia może nieść wątpliwości lub trwać zbyt długo. Defibrylatory automatyczne stosuje się do zabezpieczenia przestrzeni publicznej gdzie potencjalny użytkownik będzie osobą przypadkową z reguły nie przeszkoloną. Wersja półautomatyczna stosowana jest przez przeszkolone zespoły wolontariuszy, osoby przeszkolone lub ratowników.
b. Elektrody
Defibrylator musi mieć możliwość przechowywania podłączonych elektrod, tym samym po uruchomieniu jest gotowy do użycia. Elektrody powinny być hermetycznie zamknięte aby chronić przewodzący żel przed wysychaniem. Najnowsze rozwiązania eliminują także potrzebę odklejania dodatkowych plastikowych „nakładek” co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza ich przyklejanie – tz. elektrody Quick-Step. Na każdej elektrodzie musi być piktogram pokazujący miejsce ich przyklejenia.
c. Defibrylacja dzieci
Podczas defibrylacji dzieci (25 kg masy ciała lub 8 lat) wskazanym jest zredukowanie dostarczanej energii wstrząsu oraz zmniejszenie powierzchni elektrod. Standardowym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnych „elektrod pediatrycznych”, a jeden z producentów wykorzystuje w tym celu tz. „klucz pediatryczny”. Oby dwa rozwiązania zmuszają jednak obsługującego AED do odszukania tych akcesoriów w torbach transportowych i zamontowania ich w defibrylatorach (o świadomości takiej operacji nie wspominając). Dlatego najkorzystniejszym rozwiązaniem jest połączenie uniwersalnych elektrod z „przyciskiem pediatrycznym”. Mając takie rozwiązanie wystarczy nacisnąć „przycisk pediatryczny” i defibrylator komunikując, iż przechodzi w tryb pediatryczny błyskawicznie dostosowuje swoje ustawienia dla dzieci.

 

6. Oznakowanie i informacja

Miejsca, w których umieszczane są defibrylatory powinny być oznaczone np. piktogramem. W przestrzeni publicznej powinno się dodatkowo umieścić instrukcję graficzną pokazującą jak udzielić pierwszej pomocy aby osoba chcąca to uczynić mogła szybko się z nią zapoznać. SZeroka informacja o fakcie realizacji sieci AED na danym obszarze, ma duży wpływ na postrzeganie przestrzeni publicznej przez mieszkańców. Powoduje wzrost świadomości zagrożenia związanego z NZK i możliwością szybkiej i skutecznej „ochrony” przez podjęcie akcji ratunkowej z AED przez każdego członka społeczności.

 

DEFIBRYLATORY-LOKALIZACJA