Dziś jest: piątek, 27 stycznia 2023 Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Aktualności

Rekrutacja do przedszkola

UWAGA!

Szanowni rodzice, informujemy, że  w  Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Sapety 10

będą prowadzone zapisy dzieci  na rok szkolny 2023/2024 do obu przedszkoli:

- PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 UL. WOJCIECHA SAPETY 10

- PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2  UL. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA 53 b.


Wnioski o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym są przyjmowane od 30.01.2023 r. godz.730, do 27.02.2023 r.   godz. 1600. . Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Imielinie .

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Imielinie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w wybranym przez siebie Przedszkolu. W przypadku, gdy Rodzic/ Opiekun prawny nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne.

do pobrania: