Dziś jest: środa, 10 sierpnia 2022 Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego przez klasy VIII SP nr II

Tegoroczni absolwenci klas ósmych w SP nr 2 im. Kard. St. Wyszyńskiego w Imielinie to rocznik niezwykły. Pierwszy raz po kilkudziesięciu od 1999 roku, kiedy to wprowadzono gimnazja szkołę ukończyli ósmoklasiści - 82 absolwentów, wśród których znalazło się 38 uczniów wyróżnionych świadectwem tzw. „czerwonym paskiem”. Nagrodą Burmistrza Miasta Imielin wyróżniono 28 z nich, którzy uzyskali średnią powyżej 5,00. Władze miasta doceniły także w tym dniu absolwentów laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas ósmych miała miejsce w 22 czerwca 2022r. i odbyła się na hali sportowej przy szkole. Wśród zaproszonych gości znaleźli się : pan Jan Chwiędacz –Burmistrz Miasta Imielina, pan Tadeusz Hericht- przewodniczący RM, pan Józef Pacwa-przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa oraz pani Mirosława Strojny-kierownik Referatu EZKS, a także nauczyciele i rodzice. Impreza miała podwójny charakter, zarówno oficjalny, jak i artystyczny. Burmistrz Miasta na początku wręczył szczególne podziękowanie odchodzącej na emeryturę pani Jadwidze Lis, wieloletniej nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej, prowadzącej szkolne „Iskierki” , które wielokrotnie uświetniały imprezy miejskie i szkolne. Następnie wręczono nagrody uczniom zarówno przez władze miasta, ale te ufundowane przez Radę Rodziców. Nagrody Dyrektora szkoły dla uczniów zostały przyznane jak zawsze w czterech kategoriach: nauka, sport, działalność artystyczna i działalność wolontaryjna. W tym roku, aż 16 uczniów otrzymało z rąk dyrektorki Dagmary Kupczyk medale, statuetki i upominki szkolne. Ta forma ma niezwykły charakter bo docenia, nie tylko uczniów z najwyższymi średnimi, ale i tych, którzy swoją osobowością, talentami, dobrym sercem i tężyzną fizyczną wzbogacali osiągnięcia szkoły. Wychowawcy jak co roku podziękowali także rodzicom, którzy przez te lata angażowali się w działalność szkoły. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Uczniowie klas siódmych przygotowali dla swych starszych kolegów film „Ostatnia lekcja”, w którym zarówno uczniowie, jak i nauczyciele składali życzenia absolwentom. Po tym sami ósmoklasiści przedstawili program artystyczny, w którym znalazły się i wspomnienia o nauczycielach, i śpiew, i gra na instrumentach. Trochę na poważnie, trochę z humorem można było posłuchać, jak szkołę zapamiętają .