Dziś jest: wtorek, 09 sierpnia 2022 Imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Aktualności

Modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Imielin

Urząd Miasta Imielin informuje, że w dniu 6 lipca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego opublikowana została Informacja Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Imielin.

Modernizacją objęto dane dotyczące działek, w tym ich granic, powierzchni i użytków gruntowych, a także dane dotyczące budynków i lokali.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa ww. informacji, tj. do 5 sierpnia 2021 r., zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń,

tel. 32 226 91 00

Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00

Linki