Dziś jest: czwartek, 22 kwietnia 2021 Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji

Aktualności

Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Imielin

Imielin, dnia 16 lutego 2021 roku.

Rada Miasta Imielin
RM.0002.26.2021


O G Ł O S Z E N I E
W dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin oraz w zdalnym trybie obradowania odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin.

Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie Sesji.
2) Zatwierdzenie porządku obrad. 3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia  7 stycznia 2021 roku.
4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez miasto Imielin w 2020 roku.
6) Kultura w mieście:
a) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury za 2020 rok,
b) Plan działalności Miejskiego Centrum Kultury na 2021 rok.
7) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2021 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Imielin w 2021 roku”.
8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2021-2023.
9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.
11) Sprawy bieżące Rady Miasta.
12) Podziękowanie za działalność na rzecz miasta Imielin.
13) Zamknięcie Sesji.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Miasta Imielin
Tadeusz Hericht