Dziś jest: środa, 23 września 2020 Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli

Aktualności

Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Ideą Młodzieżowego Sejmiku jest stworzenie dorastającym pokoleniom możliwości rzeczywistego udziału w procesie podejmowania decyzji na szczeblu regionalnym, a także kształtowanie obywatelskich postaw oraz umiejętności społecznych umożliwiających im udział w szeroko rozumianym życiu publicznym.

Dla zapewnienia możliwie najszerszej reprezentacji młodzieży z obszaru całego województwa, radni wybierani będą spośród kandydatów zgłoszonych przez młodzieżowe rady gmin i miast, młodzieżowe rady powiatów oraz gremia konsultacyjne, a także publiczne i niepubliczne szkoły wyższe oraz osoby indywidualne, których warunkiem kandydowania jest dostarczenie rekomendacji potwierdzających ich aktywną działalność społeczną.

O mandat radnego mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy posiadają status ucznia lub studenta, mają ukończone 15 lat, a nie przekroczyli 24 roku życia. Dla przedstawicieli młodzieżowych rad do objęcia będzie łącznie 20 mandatów, natomiast dla przedstawicieli samorządów studenckich przewidziano 5 mandatów. Dla osób indywidualnych wybory odbędą się w trzech okręgach, w których do obsadzenia będą łącznie trzy mandaty. W okręgu nr 2, obejmującym m.in. powiat bieruńsko-lędziński  dla osób indywidualnych przewidziano 1 mandat. 

W wyniku losowań wyłaniani są radni oraz kandydaci rezerwowi, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego młodzieżowego sejmiku będą obejmować kolejno wakujące mandaty.

Zgłoszenia kandydatów ubiegających się o mandat Radnego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzach, które można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego lub skan wypełnionego formularza na adres e-mail: mlodzi@slaskie.pl w terminie do 25 września br.

Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr 32 77 40 018 lub 32 77 40 052 oraz mailowo: mlodzi@slaskie.pl.

 

Pismo Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

do pobrania:

formularz zgłoszeniowy