Dziś jest: wtorek, 07 lipca 2020 Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Aktualności

Przywrócona bezpośrednia obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta Imielin.

Burmistrz Miasta Imielin

informuje, że


od 25 maja br. przywraca bezpośrednią obsługuję mieszkańców w zakresie wszystkich prowadzonych spraw w Urzędzie Miasta Imielin przy zachowaniu wymogów sanitarnych.

 

Po wejściu do budynku Urzędu należy kierować się do Biura Obsługi Mieszkańca - parter pok. 15. przy Kasie - gdzie pracownicy na stanowisku obsługi będą udzielać informacji o sposobie załatwienia spraw oraz będą odbierać korespondencję oraz przesyłki.

Wejście do budynku Urzędu jest możliwe tylko przy obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa maseczką ochronną lub częścią odzieży, a także po dezynfekcji rąk.

Ponadto

Płatności za podatki i odpady można dokonywać w Kasie Urzędu lub na indywidualny numer rachunku bankowego otrzymany w decyzji lub zawiadomieniu. Numer konta można uzyskać również telefonicznie podając numer PESEL.

Płatności można dokonać także na numer rachunku bankowego:

58 1240 4227 1111 0000 4845 9484

Kontakt telefoniczny z pracownikami w celu uzyskania informacji o sposobie załatwienia sprawy pod numerami:

Komórka organizacyjne Urzędu Miasta Nr wewnętrzny
Sekretariat Burmistrza Miasta 32 2254 120
Zastępca Burmistrza 32 2254 132
Skarbnik Miasta 32 2254 110
Sekretarz Miasta 32 2254 114
Referat Organizacyjny 32 2254 115, 32 2254 116
Referat Finansowo-Budżetowy - podatki 32 2254 103
Biuro Rady 32 2254 112
Referat Ochrony Środowiska 32 2254 122 32 2254 123
Referat Gospodarki Komunalnej 32 2254 129
Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 32 2254 134 32 2254 136
Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji 32 2254 140

Adresy do korespondencji elektronicznej:

e-mail: burmistrz@imielin.pl

Adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/6794

Skrytka ePUAP: /2477bejbt5/pisma