Dziś jest: piątek, 05 czerwca 2020 Imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera

Aktualności

Zmiany w pracy Urzędu Miasta Imielin.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

 

Burmistrz Miasta Imielin, informuje że:
 

od 22 kwietnia br. Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego obsługuje mieszkańców w zakresie wszystkich prowadzonych spraw.


Wejście do Urzędu jest możliwe tylko przy obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa maseczką ochronną lub częścią odzieży, a także posiadaniu założonych rękawiczek ochronnych.

 

Ponadto:

Płatności za podatki i odpady można dokonywać w Kasie Urzędu lub na indywidualny numer rachunku bankowego otrzymany w decyzji lub zawiadomieniu. Numer konta można uzyskać również telefonicznie podając numer PESEL.

Płatności można dokonać także na numer rachunku bankowego: 58 1240 4227 1111 0000 4845 9484

W pozostałych sprawach dotyczących działalności Urzędu prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikami w celu uzyskania informacji o sposobie załatwienia sprawy pod numerami:

 

Komórka organizacyjne Urzędu Miasta Nr wewnętrzny
Sekretariat Burmistrza Miasta 32 2254 120
Zastępca Burmistrza 32 2254 132
Skarbnik Miasta 32 2254 110
Sekretarz Miasta 32 2254 114
Referat Organizacyjny

32 2254 115

32 2254 116

Referat Finansowo-Budżetowy - podatki 32 2254 103
Biuro Rady 32 2254 112
Referat Ochrony Środowiska

32 2254 122

32 2254 123

Referat Gospodarki Komunalnej 32 2254 129
Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

32 2254 134

32 2254 136

Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji 32 2254 140

 

 

Adresy do korespondencji elektronicznej:

e-mail: burmistrz@imielin.pl

Adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/6794

Skrytka ePUAP: /2477bejbt5/pisma