Dziś jest: sobota, 28 listopada 2020 Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Aktualności

Wymieniono 120 starych kotłów.

 

 

W 2019 roku Urząd Miasta Imielin kontynuował realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019".

Zlikwidowanych zostało 120 szt. starych niskosprawnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe (tzw. "kopciuchów"), które zastąpione zostały nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi. Zainstalowano 77 kotłów opalanych gazem oraz 43 kotły węglowe V klasy. Realizacja tegorocznego etapu Programu PONE rozpoczęła się w czerwcu, a ostatnie kotły zainstalowano w listopadzie.

Koszt całkowity zadania wyniósł 1 648 810,06 złotych, z czego:

  1. 300 000 złotych to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (2500 zł/1 kocioł),

  2. 120 000 złotych to środki pozyskane od Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego (1000 zł/1 kocioł)

  3. 540 000 złotych to środki z budżetu miasta Imielin,

  4. pozostała część to wkład własny mieszkańców.

 

Każdy mieszkaniec miasta, biorący udział w Programie PONE, otrzymał 8 000 zł dofinansowania do wymiany kotła.

 

Informujemy, że rok 2019 r był ostatnim z trzech etapów realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin. W ramach Programu, który realizowany był od 2017 r., wymienionych zostało 280 nieekologicznych źródeł ciepła.

W roku 2020 Urząd Miasta planuje przeprowadzenie w mieście inwentaryzacji źródeł ciepła w  budynkach mieszkalnych, na podstawie ankiet które będą dostarczane mieszkańcom. Działanie to ma na celu sprawdzenie, ile kotłów należy jeszcze wymienić. Pomoże to podjać decyzję o dalszym uruchomieniu, w kolejnych latach, atrakcyjnego programu dofinansowawania do wymiany nieekologicznych kotłów dla mieszkańców.