Dziś jest: piątek, 07 sierpnia 2020 Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Aktualności

Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Jamnice".

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu w okresie od 27 września 2019 r. do 25  października 2019 projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

 

 

 

do pobrania :

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1. Tekst planu

3. Załacznik graficzny

 

Prognoza oddziaływania na srodowisko :

1. Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

2. Załacznik graficzny do prognozy

3. wskazanie obszarów z możliwością urbanizacji

 

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE”

 

Formularz zgłaszania uwag do planu miejscowego:

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego - pdf