Dziś jest: sobota, 07 grudnia 2019 Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

Aktualności

Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Imielin na lata 2019 - 2034

 

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 994) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 755)


 

Burmistrz Miasta Imielin

wykłada do publicznego wglądu


 

na okres 21 dni tj. od 13.08.2019 r. – 03.09.2019 r.

 

„Aktualizację Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Imielin na lata 2019 - 2034”.

 

Z wyłożonym do publicznego wglądu dokumentem można się zapoznać w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin w godzinach pracy Urzędu.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Imielin mają prawo składać, w wyżej wymienionym terminie do wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego dokumentu.

 

do pobrania :

Obwieszczenie o wyłożeniu