Dziś jest: poniedziałek, 20 stycznia 2020 Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Aktualności

Konsultacje społeczne w temacie wzniesienia pomnika “Pamięci ofiar II wojny światowej” na cmentarzu parafialnym w Imielinie.

wyniki konsultacji:

Zbiorcze wyniki  konsultacji z mieszkańcami Miasta Imielin w sprawie wzniesienia  pomnika w mieście Imielin “Pamięci ofiar II wojny światowej”

 

 

Szanowni mieszkańcy,

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach, których celem jest poznanie odpowiedzi na pytanie:

“Czy jesteś za wzniesieniem pomnika w Mieście Imielin “Pamięci ofiar II wojny światowej” na cmentarzu parafialnym przy ul.Pokoju w Imielinie?”.

Konsultacje są przeprowadzane od 1 sierpnia do dnia 14 sierpnia 2019 roku do godz. 15.30:

1) w formie bezpośredniej – poprzez pobranie formularza konsultacyjnego w Urzędzie Miasta Imielin, ul.Imielińska 81- parter, przy wejściu głównym, w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin oraz MCK - Bibliotece Miejskiej, ul.Imielińska 92 – wypożyczalnia, w godzinach pracy Biblioteki Miejskiej.

Po udzieleniu odpowiedzi, wrzucenie Formularza Konsultacyjnego do urny znajdującej się :

- w Urzędzie Miasta Imielin, ul.Imielińska 81, 41-407 Imielin-parter (przy wejściu głównym) w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin oraz MCK - Bibliotece Miejskiej, ul.Imielińska 92 – wypożyczalnia, w godzinach pracy Biblioteki Miejskiej.

 

2) w formie elektronicznej – poprzez pobranie udostępnionego na stronie BIP Urzędu Miasta Imielin oraz na stronie internetowej www.imielin.pl Formularza Konsultacyjnego, a następnie przesłanie jego skanu na adres mailowy : ankieta@imielin.pl .

 

Ponadto w dniu 5 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) w godzinach od 16.oo do 18.oo w Bibliotece Miejskiej przy ul.Imielińskej 92 w Imielinie odbędzie się dyżur Pani Bernadety Ficek – inicjatorki budowy pomnika “Pamięci ofiar II wojny światowej”. Wtedy również będzie można zweryfikować listę osób, których nazwisko i imię wraz z rokiem urodzenia zostaną umieszczone na pomniku, dopisać kolejne ofiary, których nazwisk dotąd nie udało się ustalić, poprawić ewentualne błędy w zapisie imion, nazwisk czy w roku urodzenia i śmierci. Jest to ważne, gdyż planowane jest jeszcze w tym roku jego postawienie.

 

Ponadto na pomniku zostanie wykuty napis:

 

Mieszkańcom Imielina,

ofiarom II wojny światowej w latach 1939-1945,

poległym na wszystkich frontach Europy i w partyzantce,

rozstrzelanym w Imielinie w 1939 roku, zamordowanym

w obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach,

zamęczonym w więzieniach i zaginionym na

robotach przymusowych.

Mieszkańcy Imielina 2019 rok

 

Przechodniu - Ciał naszych tu nie ma,

ale odmów na tym miejscu,

Ojcze Nasz” za spokój naszych dusz.

 

Jan Chwiędacz

Burmistrz Miasta Imielin

 

Imielin, 01.08.2019r.

 

do pobrania :

formularz konsultacji

Zarządzenie Nr BM.0050.44.2019 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin w sprawie wzniesienia pomnika w mieście Imielin „Pamięci ofiar II wojny światowej”.

 

Zarządzenie nr BM.0050.43.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 29 lipca 2019 roku, w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin w sprawie wzniesienia pomnika w mieście Imielin „Pamięci ofiar II wojny światowej”.