Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Aktualności

Imielin w pierwszej piątce wśród gmin miejskich


 

 


Imielin jest samodzielnym finansowo, zadbanym i bezpiecznym miastem. W „Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2018” Imielin zajmuje prestiżowe 5 miejsce wśród 236 gmin miejskich.

Podczas Kongresu Samorządów w dniach 8 - 9 kwietna 2019r. w Krakowie przedstawiono „Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2018”.

Dokument opracowany został z inicjatywy Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich organizatora Kongresu, przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorzy raportu prześledzili finanse każdego polskiego samorządu, koncentrując się na analizie dochodów własnych, wydatkach inwestycyjnych oraz środkach unijnych pozyskanych do realizacji zadań.

Przyjmując jednolite kryteria dla każdego badanego podmiotu, wyłonili najbardziej gospodarne gminy i miasta w Polsce. Zestawienie przygotowano na podstawie siedmiu wskaźników. Były to

  1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem,

  2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,

  3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,

  4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

  5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń,

  6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem,

  7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ostatecznie, uwzględniając te wszystkie wskaźniki, eksperci wybrali po 10 jednostek samorządu terytorialnego, w każdej z pięciu kategorii. W grupie 236 gmin miejskich najlepsze wyniki uzyskały miasta: 1. Podkowa Leśna, 2. Puszczykowo, 3. Józefów, 4 Knurów, 5. Imielin.