Dziś jest: czwartek, 02 lipca 2020 Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Aktualności

Informacje dla rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz o wskazaniu realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1

 

W Imielinie z dniem 01 września 2019 roku w obu szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich i Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) rozpoczną naukę dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym, a także dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – jeżeli taką wolę wyrażą rodzice i dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Na podstawie Uchwały NR VI/46/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 r. do obwodu danej szkoły należą ulice Miasta Imielin:

1)Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Powstańców Śląskich w Imielinie, ul.Wojciecha Sapety 8, 41-407 Imielin (tel. 32/22 56 054).

Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: Stanisława Broszkiewicza, Bartnicza, Bursztynowa, Wąska, Pokoju, Jastrzębia, Kamienna, Kordiana, Koralowa, Krucza, Nowa, Łąkowa, Orla, Maratońska , Jacka Malczewskiego, Imielińska od n-ru 81 (włącznie), Karola Olszewskiego, Józefa Poniatowskiego,Tadeusza Rejtana, Wojciecha Sapety, Satelicka, Piotra Ściegiennego, Skalna, Władysława Sikorskiego, Wandy, Jerzego Szaniawskiego, Wyzwolenia, Zygmunta Wróblewskiego, Zachęty, Nowozachęty, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Wodna, ks. Ignacego Rembowskiego, Jana Heweliusza, Na Sarganach, Cicha, Marka, Skotnica, Perłowa, Polna, Słoneczna, Sokola, Szafirowa, Spokojna.

2)Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul.Karola Miarki 7 (tel. 32/22 56 055), 41-407 Imielin.

Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: Apteczna, Biskupa Stanisława Adamskiego, Św. Brata Alberta, Kolejowa, Leśna, Wierzbowa, Tadeusza Banachiewicza, Jana Baranowicza, Bluszczowa, Jana Brzozy, Marii Dąbrowskiej, Ksawerego Dunikowskiego, Michała Drzymały, Dobra, Floriana, Francuska, Karola Miarki, Grabowa, Grzybowa, Józefa Hallera, Klonowa, Augustyna Kordeckiego, Kowalska, Stefana Kuczyńskiego, Janusza Kusocińskiego, Liliowa, Lipowa, Podmiejska, Rubinowa, Piotra Skargi, Sosnowa, Turystyczna, Złocista, Żeńców, Imielińska do n-ru 81, Karolinki, Pawła Pośpiecha, Szczepana Malornego, Modrzewiowa, Juliana Niemcewicza, Urocza, Akacjowa, Krótka, Lawendowa, Miła, Wiosenna, Zacisze.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.

Ze względów organizacyjnych rodzice dzieci, które rozpoczną naukę w klasie I-ej proszeni są o składanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły w terminach określonych przez dyrektora szkoły.

Pozostali kandydaci do klasy pierwszej (gdy szkoła zapewni miejsce dla dzieci zamieszkałych w obwodzie i jeszcze dysponuje wolnymi miejscami) będą przyjmowani na podstawie wniosku w przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z terminami złożenia zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej oraz postępowania rekrutacyjnego i kryteriami, które są zamieszczone na stronach internetowych każej ze szkół.

Które klasy będą przenoszone do Szkoły Podstawowej Nr 1 ?

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 60) w art. 205 przyznaje organowi stanowiącemu, prowadzącemu publiczną szkołę podstawową – Radze Miasta, kompetencje wskazania uczniom niektórych oddziałów, którzy ukończą klasę III, lub klasę VI od 01 września następnego roku szkolnego miejsca realizacji obowiązku szkolnego w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

To rozwiązanie dotyczy całych oddziałów tj. klasy a, lub klasy b, lub klasy c, lub klasy d, w których uczniowie kończą naukę w klasie trzeciej, lub klasie szóstej.

Rada Miasta Imielin podjęła Uchwałę Nr VI/47/2019 dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7, prowadzonej przez Miasto Imielin w roku szkolnym 2019/2020, w roku szkolnym 2020/2021, w roku szkolnym 2021/2022.

Naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie przy ul.Sapety 8 (powstałej z przekształcenia gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową) rozpoczną:

Rok szkolny 2019/2020

Obecne klasy VI a, VI b, VI c, VI d Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie od dnia 1 września 2019 roku będą kontynuować naukę w klasie VII w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul.Sapety 8.

Natomiast obecne klasy IIIa i IIIb kontynuują naukę w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.

Rok szkolny 2020/2021

Obecne klasy Va i Vf Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie od dnia 1 września 2020 roku będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul.Sapety 8.

Obecne klasy IId i IIe Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie będą kontynuować naukę od 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie.

Rok szkolny 2021/2022

Obecne klasy Ic i Id Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, od 1 września 2021 roku będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie.

do pobrania