Dziś jest: piątek, 21 lutego 2020 Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Aktualności

II Konkurs ofert na ustalenie najemcy lokalu użytkowego na Centrum Przesiadkowym w Imielinie.

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza konkurs ofert na ustalenie najemcy wolnego lokalu użytkowego położonego na terenie Centrum Przesiadkowego przy ulicy Dunikowskiego, stanowiącego własność Miasta Imielin z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Przeznaczony do najmu lokal użytkowy – Pawilon handlowy z przeznaczeniem na lokal handlowo usługowy zlokalizowany jest w Centrum Przesiadkowym przy ul. Dunikowskiego w Imielinie.

Budynek pawilonu handlowego składa się z części:

- handlowej przeznaczonej dla klientów wraz z przestrzenią przeznaczoną dla obsługi

- socjalnej składającej się z toalety dla personelu oraz pomieszczenia gospodarczego

- część toalet publicznych - męskiej oraz damskiej wraz z toaletą dla niepełnosprawnych

Powierzchnia zabudowy pawilonu – 46,75 m2,

Powierzchnia użytkowa pawilonu – 33,08 m2

Powierzchnia użytkowa do wynajmu – 19,11 m2

 

Zainteresowanych najmem zapraszamy do złożenia pisemnej oferty opatrzonej tytułem „Oferta na najem pawilonu handlowego zlokalizowanego na Centrum Przesiadkowym przy ul.Dunikowskiego w Imielinie”  w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00, w siedzibie Urzędu Miasta w Imielinie pokój nr. 23.

 

Szczegółowy opis przedmiotu i warunków najmu oraz formularz ofertowy do pobrania poniżej.

1. Zarządzenie nr BM.0050.15.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: sporządzenie i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres 3 lat i przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert.

2. Wykaz lokali uzytkowych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat, opis przedmiotu i warunków najmu i zasad przeprowadzenia konkursu ofert.

3. Formularz ofertowy

4. wzór umowy najmu