Dziś jest: poniedziałek, 25 marca 2019 Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli

Aktualności

Wymieniono 120 starych kotłów.

 

W 2018 roku Urząd Miasta Imielin kontynuował realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019".

Zlikwidowanych zostało 120 szt. starych niskosprawnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe (tzw. "kopciuchów"), które zastąpione zostały nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi. Zainstalowano 63 kotły opalane gazem oraz 57 kotłów węglowych V klasy. Realizacja II etapu Programu PONE rozpoczęła się w czerwcu, a ostatnie kotły zainstalowano w listopadzie 2018r.

Koszt całkowity zadania wyniósł 1 590 517,99 złotych, z czego:

  1. 240 000 złotych to dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (2000 zł/1 kocioł),

  2. 300 000 złotych to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (2500 zł/1 kocioł),

  3. 120 000 złotych to środki pozyskane od Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego (1000 zł/1 kocioł),

  4. 300 000 złotych to środki z budżetu miasta Imielin (2500 zł/1 kocioł),

  5. pozostała część to wkład własny mieszkańców.

Każdy mieszkaniec miasta, biorący udział w Programie PONE, otrzymał 8 000 zł dofinansowania do wymiany kotła.

W roku bieżącym planowany jest do realizacji III etap Programu PONE, w którym również ma zostać wymienionych 120 starych urządzeń grzewczych.