Dziś jest: czwartek, 18 lipca 2019 Imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

Aktualności

Obwieszczenia Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Informuje się, że zmiany obowiązujących planów  miejscowych będą polegały wyłącznie na aktualizacji szerokości stref ochronnych od sieci elektroenergetycznych (ujętych w tekstach planów i oznaczonych na rysunkach planów), których zapisy w znacznym stopniu ograniczają ich zagospodarowywanie, włącznie z zakazem lokalizacji zabudowy.

Zmiana planów umożliwi pełniejsze wykorzystanie dla celów inwestycyjnych terenów znajdujących się w strefach technicznych sieci infrastruktury elektroenergetycznych. Nowe regulacje prawne mają na celu wyeliminowanie zapisów uniemożliwiających lokalizowanie zabudowy w tych strefach, których zasięgi zwyczajowo zostały ustanowione z naddatkiem.

szczegółowe informacje poniżej:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia, przyjętego Uchwałą Nr VII/35/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej, przyjętego Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej, przyjętego Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku