Dziś jest: czwartek, 18 lipca 2019 Imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

Aktualności

Świetlica socjoterapeutyczna otrzymała dotację!

 

 

Sejmik Województwa Śląskiego przyznał Gminie Imielin dotację w wysokości 20.720,00 zł w ramach konkursu pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku z przeznaczeniem na realizację Zadania nr 2 przewidzianego do realizacji przez gminy województwa śląskiego pn.: „Wzmocnienie działalności funkcjonujących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego”

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pod nazwą „Być sobą” realizowanego w Świetlicy Socjoterapeutycznej, działającej w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie, w szczególności na zakup żywności w celu przygotowania posiłków, organizację wyjazdów do kina i na basen i spotkań okolicznościowych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, wynagrodzenie dla logopedy oraz na zajęcia profilaktyczne.