Dziś jest: sobota, 30 września 2023 Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Aktualności

Kuźnia Kompetencji Kluczowych - dofinansowane szkolenia językowe i z zakresu kompetencji cyfrowych.

INFORMACJE O PROJEKCIE


TYTUŁ PROJEKTU: Kuźnia Kompetencji Kluczowych

ORGANIZATOR: Centrum Usług Językowych ALBION we współpracy z Centrum Szkoleniowym Masterlang

INSTYTUCJA NADZORUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (poddziałanie 11.4.: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych).

GDZIE I KIEDY REALIZOWANY JEST PROJEKT:
Projekt jest realizowany na terenie województwa śląskiego w okresie 01 lipca 2017 do 30 czerwca 2020.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE SZKOLEŃ:
Warunek obligatoryjny:
• Osoby dorosłe, po 25 roku życia

• Osoby pracujące

• Osoby zamieszkujące i/lub pracujące na terenie województwa śląskiego

A także należą przynajmniej do jednej z poniższych grup tj. :

• są kobietami ( w szczególności są kobietami powracającymi na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dziecka)

• są osobami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

• są osobami po 50 roku życia

• są osobami zamieszkującymi tereny wiejskie

• są osobami z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym ( ISCED3 )

ILE OSÓB MA ZOSTAĆ PRZESZKOLONYCH W PROJEKCIE: Przeszkolonych ma zostać min. 1600 osób, ale miejsc na szkoleniach jest 5910, tym samym jeden uczestnik projektu może skorzystać z wielu form wsparcia.

JAKIE DZIAŁANIA ZOSTAŁY ZAPLANOWANE W PROJEKCIE: Projekt zakłada dwa rodzaje działań: • przeprowadzenie szkoleń z zakresu nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego ( każdy z modułów zakłada realizację 60 jednostek dydaktycznych tj. 45 min. zakończonych egzaminem TOEIC/WIDAF/TFI ) • przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych wg standardu ECCC - DIGCOMP (Digital Competences) na trzech poziomach zaawansowania ( podstawowy – 100 jednostek dydaktycznych, średniozaawansowany – 150 jednostek dydaktycznych; zawansowany – 300 jednostek dydaktycznych

CZY SZKOLENIA BĘDĄ PŁATNE: Projekt zakłada wpłatę wkładu własnego przez uczestników szkoleń stanowiącego równowartość 15% wartości szkolenia. - 60 h moduł nauki języka angielskiego zakończony egzaminem TOEIC - 173,00 zł - 60 h moduł nauki języka niemieckiego zakończony egzaminem WIDAF - 185,00 zł - 60 h moduł nauki języka francuskiego zakończony egzaminem TFI – 172,00 zł

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ BLIŻSZE INFORMACJE NA TEAMT PROJEKTU:

- pod numerami telefonów: 533 324 849 ; 533 327 944 oraz 533 327 943

- pisząc malia na adres: slaskie@masterlang.eu

- wchodząc na stronę internetową projektu: www.Masterlang.pl/kuzniakk