Dziś jest: sobota, 30 września 2023 Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Aktualności

Program Montażu Ogniw Fotowoltaicznych

 

Mając na uwadze poprawę stanu środowiska naturalnego, Gmina Imielin zamierza ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot projektu zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, których głównym przeznaczeniem będzie wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby w budynkach stale zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Imielin.

Z możliwości udziału w projekcie wykluczone będą budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, działalność rolnicza oraz działalność agroturystyczna.

Uczestnicy projektu będą zobowiązani do pokrycia wkładu własnego w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych, powiększonych o podatek VAT.

Nabór do projektu będzie trwał od 14 listopada 2017 do 15 grudnia 2017 roku

Informacje w powyższej sprawie udzielane są w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81 (Referat Ochrony Środowiska ), II piętro budynku pok. 31 tel. (32) 225 41 23 oraz pok. 33 tel. (32) 225 41 05.

Aktualne informacje, wzory formularzy, dokumenty do pobrania dotyczące projektu montażu ogniw fotowoltaicznych  dostępne są w nowej zakładce na stronie internetowej Program Montażu Ogniw Fotowoltaicznych