Dziś jest: sobota, 30 września 2023 Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Aktualności

Badanie ankietowe na terenie miasta


 

Szanowni Mieszkańcy Imielina,


W dniach 27 i 28 września 2017 roku na terenie Miasta Imielin będą przeprowadzane badania ankietowe zmierzające do opracowania Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Opracowanie jest wykonywane na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który zrzesza 81 samorządów z naszego regionu, w tym Miasto Imielin

Zebrane wyniki zostaną wykorzystane do zbudowania modelu ruchu, który posłuży do usprawnienia działania systemu komunikacji zbiorowej, zminimalizowania negatywnego wpływu systemu transportowego na środowisko, tworzenia nowych połączeń komunikacyjnych i punktów obsługi pasażerów, efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury, planowania przebiegu nowych dróg samochodowych, kolejowych i rowerowych oraz rozbudowy stref mieszkaniowych i gospodarczych.

Terminy badań ankietowych w mieście Imielin

Przystanki regionalne i międzyregionalne (A – autobusowy, K – kolejowy):

  • 36A Imielin Rynek – 27 września 2017 przystanek autobusowy

  • 37K Imielin – 28 września 2017 przystanek kolejowy

Badanie prowadzą ankieterzy firmy PBS Sp. z o.o. Każdy ankieter posiada imienny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu. W razie wątpliwości, tożsamość ankietera możecie Państwo potwierdzić pod numerem telefonu infolinii KZK GOP: 800 16 30 30 lub na stronie internetowej www.studiumtransportowe.pl, w zakładce „Sprawdź ankietera”.

Badanie jest całkowicie anonimowe, co oznacza, że żadne informacje zebrane podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.studiumtransportowe.pl,

Państwa udział w badaniu jest bardzo ważny. Im dokładniejsze informacje zostaną zgromadzone, tym lepiej będzie można dostosować system transportowy do potrzeb mieszkańców.