Dziś jest: sobota, 01 października 2022 Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza

Aktualności

Nabór na Wykonawców w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2017-2019 etap I - rok 2017

 

Urząd Miasta Imielin ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonać prace w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2017-2019 etap I - rok 2017.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych z wymianą na kotły gazowe lub kotły retortowe spełniające wymogi 5 klasy zgodnie z normą PN-EN-303-5:2012. Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Imielin nr BM.0050.35.2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2017-2019 etap I - rok 2017". Zainteresowane firmy prosimy o składanie kompletnych ofert w sekretariacie Urzędu Miasta Imielin z zaznaczeniem na kopercie -,,Wykonawca PONE Imielin 2017", w terminie do 15 września 2017 r. do godziny 11:00.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie na wykonawców i dostawców w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2017-2019 etap I - rok 2017 wraz z warunkami uczestnictwa.

 

W wyniku weryfikacji ofert złożonych do konkursu na wykonawców i dostawców realizujących zadania w ramach : Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Imielin 2017 – 2019 Etap I-2017 rok z wynikiem pozytywnym zostały zweryfikowane następujące firmy :

1. Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gaz Józef Jeziorski

2. Zakład Usługowo-Handlowy ELREM Henryk Kamieński

oraz urządzenia ( kotły) przez nich zaproponowane

Szczegóły rozstrzygnięcia w protokole z weryfikacji ofert : Rozstrzygnięcie konkursu na wykonawców i dostawców w ramach PONE Imielin etap I rok 2017