Dziś jest: czwartek, 21 listopada 2019 Imieniny: Janusza, Marii, Reginy

Aktualności

Ruszają konsultacje społeczne w sprawie metropolii

 

41 gmin i blisko 2,3 mln mieszkańców, znalazło się w granicach tworzonego w województwie śląskim pierwszego w Polsce związku metropolitalnego.

Gmina Imielin została zaproszona przez Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM), który pełni rolę organizatora przyszłej metropolii, do udziału w procesie tworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim. Pierwszym ważnym krokiem na tej drodze było podpisanie przez Prezydenta Andrzeja Dudę dnia 4 kwietnia br. ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Kolejnym formalnym krokiem będzie przygotowanie wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Wniosek zostanie złożony przez Radę Miasta Katowice i rozpatrzony przez Radę Ministrów.

Zanim jednak to nastąpi, we wszystkich gminach objętych wnioskiem zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w Imielinie . Przeprowadzenie konsultacji społecznych jest obligatoryjnym etapem procesu tworzenia związku metropolitalnego.

Na ostatniej Sesji Rady Miasta w dniu 11 kwietnia podjęto uchwałę Nr XXIX/185/2017 Rady Miasta Imielin w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin dotyczących wejścia miasta Imielin w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.

Konsultacje będą trwać 14 dni tj od 26 kwietnia ( od godziny 7.30 ) do 10 maja ( do godziny 15.30)

W ankiecie mieszkańcy Imielina wyrażą opinię odpowiadając na pytanie:

„Czy jest Pani/Pan za wejściem miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”

Podczas konsultacji mieszkańcy naszego miasta zdecydują o przystąpieniu do metropolii.

Konsultacje prowadzone będą w formie badania ankietowego , uprawnionymi do udziału będą mieszkańcy miasta . Szczegóły konsultacji, ankiety oraz sposobu jej składania określa Zarządzenie Burmistrza Miasta.

Za sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie konsultacji odpowiada 3 osobowa komisja złożona z pracowników urzędu miasta, powołana do tego celu stosownym Zarządzeniem 

Poniżej materiały dotyczące przedmiotu konsultacji:

Ulotka Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Uchwała Rady Miasta Imielin w sprawie konsultacji

Zarządzenie Nr BM.0050.18.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Imielin w sprawie wejścia Miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art.1 ust.2i3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Zarządzenie Nr BM.0050.19.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin w sprawie wejścia Miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art.1 ust.2i3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Wyniki  konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin w sprawie wejścia miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego przeprowadzonych w terminie 26 kwietnia do 10 maja 2017 r.