Dziś jest: poniedziałek, 15 lipca 2024 Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Preferencyjny zakup paliwa stałego

Informacja w sprawie zakupu węgla na preferencyjnych warunkach w 2023 r.

 

Informujemy, że od wtorku 3 stycznia 2023 roku mieszkańcy Imielina mogą składać wnioski o zakup preferencyjny węgla

Mieszkańcy którzy:

- złożyli wnioski  o preferencyjny zakup węgla w 2022 i go otrzymali, mogą złożyć wniosek na zakup pozostałej  ilości węgla, tak aby łączna suma nie przekroczyła 3 ton;

- złożyli wniosek w 2022 roku i nie otrzymali węgla lub też nie złożyli wniosku w 2022 roku mogą złożyć wniosek i otrzymać  maksymalnie  3 tony węgla w roku 2023.

Będziemy  sprzedawać węgiel zakupiony z PGG, a wydobyty w KWK Piast - Ziemowit Ruch Wola (ekogroszek) i Ruch Piast (orzech).

Dystrybucją węgla do mieszkańców zajmuje się skład opału  FHUP „Ilo-Trans” z Imielina.

Cena węgla została ustalona na 1.800 zł brutto za 1 tonę.  Cena zakupu węgla obejmuje transport węgla do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski można składać w terminie  do 15 kwietnia 2023 roku w Urzędzie Miasta Imielin   Biuro Obsługi Mieszkańca,   bądź elektronicznie poprzez platformę ePUAP.
(wniosek złożony w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)

Przypominamy, że:

Węgiel po preferencyjnych cenach przysługuje osobom fizycznym, którym przyznano dodatek węglowy.

Wnioskować mogą również osoby, które w swoich gospodarstwach domowych używają ogrzewania węglowego jako głównego źródła ciepła. Warunkiem jest zgłoszenie lub wpisanie tej informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Preferencyjnego zakupu węgla będzie można dokonać pod warunkiem, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022 – 2023 po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3 tony.

Węgiel od samorządu krok po kroku w  roku 2023

1. Mieszkaniec składa wniosek o zakup preferencyjny węgla do Urzędu Miasta Imielin;

2. Mieszkaniec otrzymuje informację telefoniczną z Urzędu Miasta Imielin o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji wniosku z numeru tel. 696 335 746;

3. Mieszkańcy pozytywnie zweryfikowani na konto nr:

54 1240 6292 1111 0011 2006 2798

wpłacają kwotę:

1.800 zł  za - 1 tonę węgla

2.700 zł za – 1,5 tony węgla

4. Na podstawie dokonanych wpłat miasto przekazuje do Składu Opału listę osób uprawnionych do otrzymania węgla. 

5. Mieszkaniec otrzymuje informację ze Składu Opału o terminie dostawy węgla; (usługa dostawy węgla obejmuje transport do miejsca zamieszkania, nie obejmuje workowania węgla, usługa ta jest płatna dodatkowo u pracownika Składu Opału).

6. Fakturę za węgiel mieszkaniec odbiera w Urzędzie Miasta Imielin po odebraniu węgla.

Załączniki