Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

POMOC UKRAINIE

Uczniowie z Ukrainy !

 

Dzieci z Ukrainy przyjmowanie będą do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Imielinie.

Z nauki w szkole mogą skorzystać dzieci, które posługują się  językiem polskim w sposób komunikatywny, ale także dzieci nie mówiące w języku polskim. 

Dla takich uczniów szkoła zorganizuje dodatkowe zajęcia z języka polskiego. 

Dzieci mogą również korzystać z zajęć wyrównawczych.

Dla dzieci przewidziana jest także pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Imielinie?

  1. Rodzic z paszportem dziecka powinien zgłosić się do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 2.
  2. Konieczne jest potwierdzenie statusu prawnego pobytu w Polsce. np. pesel dziecka ( jeśli nadany już w Polsce), potwierdzenie Statusu Uchodźcy, potwierdzenie rejestracji w paszporcie lub MOPS-ie Imielin.
  3. Należy okazać świadectwo dziecka ze szkoły na Ukrainie- w sytuacji braku OŚWIADCZENIE RODZICA O ILOŚCI UKOŃCZENIA KLAS i STANIE EDUKACJI.
  4. Trzeba złożyć Podanie o przyjęcie do Szkoły ( druki w Sekretariacie).
  5. Konieczne jest również potwierdzenie miejsca tymczasowego pobytu/ zamieszkania np. umowa najmu, oświadczenie rodziny w Imielinie przyjmującej  obywateli Ukrainy ( z adresem na terenie Imielina).

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Karola Miarki 7
41-407  Imielin

http://www.sp2.imielin.pl/

telefony:
(0-32) 225 60 55
731 500 155

e-mail: sekretariat@sp2.imielin.pl