Dziś jest: sobota, 20 października 2018 Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Aktualności

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty

 

Do pobrania :

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty

1. Tekst planu

2. Uzasadnienie

3. Załacznik graficzny

 

Prognoza oddziaływania na srodowisko :

1. Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

2. Załacznik graficzny 

 

Formularz zgłaszania uwag do planu miejscowego:

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego

 

 

Protokół z dnia 22 stycznia 2018 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 20 grudnia 2017 roku do 26 stycznia 2018 roku .