Dziś jest: wtorek, 23 stycznia 2018 Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Aktualności

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty

 

Do pobrania :

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty

1. Tekst planu

2. Uzasadnienie

3. Załacznik graficzny

 

Prognoza oddziaływania na srodowisko :

1. Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

2. Załacznik graficzny 

 

Formularz zgłaszania uwag do planu miejscowego:

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego