Dziś jest: sobota, 15 grudnia 2018 Imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny

stypendia sportowe

 

 

ROK 2019

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wnioski o przyznanie na rok 2019 stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym należy składać do dnia 30 listopada 2018 roku.

Stypendia zostaną przyznane na zasadach i w trybie określonym w Uchwale Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin.

O stypendium mogą się ubiegać mieszkańcy Imielina, którzy nie ukończyli 25 roku życia i spełnią kryteria określone w wyżej wymienionej Uchwale Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku :

- w załączniku Nr 1 WYKAZ DYSCYPLIN SPORTOWYCH

- w załączniku Nr 2 ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH MIASTA IMIELIN .

Stypendium na 2019 rok jest przyznawane na podstawie wyników sportowych uzyskanych przez zawodnika w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium (tj. z 2018 roku).

 

Wnioski o stypendium na 2019 rok należy składać w Urzędzie Miasta Imielin w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku /druk wniosku dostępny jest na stronie www.imielin.pl /.

Bliższych informacji udziela Referat EZKS (pok. 34, lub 36) telefon 32 22 54 136.

 

Burmistrz Miasta Imielin

Jan Chwiędacz

 

 

do pobrania:

Wniosek na stypendium sportowe 2019 - wersja edytowalna

Wniosek na stypendium sportowe 2019 - wersja pdf

klauzula informacyjna stypendium sportowe

Uchwała Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin

 

ROK 2018

Informacja Burmistrza Miasta Imielin o przyznanych stypendiach sportowych na 2018 rok za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku 2017 najlepszym zawodnikom z Imielina