Dziś jest: poniedziałek, 17 grudnia 2018 Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Jakość Powietrza


komunikaty :

2018-11-09-Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

19-20.08.2018 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu

2018-07-05 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu

Informacja o przekroczeniu dopuszczalnej częstości 35 dni kalendarzowych dopuszczalnego poziomu stężeń

2018-03-07-Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

2018-03-06-Powiadomienie o stanie jakości powietrza w województwie śląskim

POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

2018-02-12-Powiadomienie o stanie jakości powietrza w województwie śląskim

2018-02-06-Powiadomienie o stanie jakości powietrza w województwie śląskim

Informacja WIOŚ w Katowicach o ryzyku przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu

 

 

 

 

Polecamy strony z aktualnymi informacjami na temat jakości powietrza

 

Na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl na bieżąco podawane są informacje na temat jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego. Dane bieżące pochodzą z 18 automatycznych stacji monitoringu powietrza. Na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach zamieszczane są również dane z prowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych, które ukazują się z przesunięciem czasowym wynikającym z wykonywania analiz laboratoryjnych.

 http://spjp.katowice.wios.gov.pl/

 

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/