Dziś jest: poniedziałek, 21 sierpnia 2017 Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty

Konsultacje Społeczne

 

Wyniki  konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin w sprawie wejścia miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego przeprowadzonych w terminie 26 kwietnia do 10 maja 2017 r.

 

Protokół  ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin w sprawie wejścia miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego przeprowadzonych w terminie 26 kwietnia 2017 r – 10 maja 2017 r.

 

 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Imielin w sprawie wejścia Miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

 

Od  dnia 26 kwietnia 2017 r. do dnia 10 maja 2017 r. zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i wyrażenia opinii na temat wstąpienia miasta Imielin do Związku Metropolitalnego.

Liczy się każdy głos. Weź udział w konsultacjach społecznych w Twoim mieście!

 

W dniu 11 kwietnia br. , Rada Miasta Imielin Uchwałą Nr XXIX/185/2017 podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Imielina dotyczących wejścia naszego miasta w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.

Zasady przeprowadzenia konsultacji określił Burmistrz Miasta Imielin w Zarządzeniu Nr BM.0050.18.2017 z dnia 12 kwietnia 2017r. Nad przebiegiem konsultacji będzie czuwała komisja powołana Zarządzeniem Nr BM.0050.19.2017 z dnia 12 kwietnia 2017r.

 

Termin konsultacji:

 

Od dnia 26 kwietnia 2017r. od godziny 7.30 do dnia 10 maja 2017r. do godziny 15.30.

 

Cel konsultacji:

 

Celem konsultacji będzie poznanie opinii mieszkańców Miasta Imielin dotyczącej wejścia Miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

 

Forma konsultacji:

 

Konsultacje przeprowadzone będą w formie badania ankietowego.

Konsultacje polegać będą na uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wejściem Miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”


 

Uprawnieni do udziału w konsultacjach:

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Imielin.

 

Sposób przeprowadzenia głosowania:

Głosowanie przeprowadza się na Formularzach konsultacyjnych, ostemplowanych
w lewym górnym rogu pieczęcią o treści:

NIP 222-00-41-485

Konsultacje z mieszkańcami Miasta Imielin będą przeprowadzone:

  1. URZĄD MIASTA IMIELIN

   41-407 Imielin, ul. Imielińska 81

   tel. 32 22 55 505 do 6 fax 32 22 55 507

  w formie elektronicznej – poprzez pobranie udostępnianego na stronie BIP-u Urzędu Miasta Imielin oraz stronie Urzędu Miasta Imielin, Formularza konsultacyjnego, a następnie przesłanie jego skanu na adres mailowy ankieta@imielin.pl;

  w formie bezpośredniej – poprzez pobranie Formularza konsultacyjnego w:

  - Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, przy głównym wejściu do budynku,

  w godzinach pracy;

  - Hali widowiskowo – sportowej, ul. Sapety 8a, przy głównym wejściu do budynku

  w godzinach pracy;

  - Miejskim Centrum Kultury – Biblioteka, ul. Imielińska 92, przy głównym wejściu do budynku

  w godzinach pracy,

  - Miejskim Centrum Kultury - DK „Sokolnia”, ul. Imielińska 29, przy wejściu do budynku

  w godzinach pracy;

  a następnie, wrzucenie Formularza konsultacyjnego do urn znajdujących się w:

  - Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, na parterze przy głównym wejściu do budynku
  w godzinach pracy;

  - Hali widowiskowo – sportowej, ul. Sapety 8a, przy głównym wejściu do budynku

  w godzinach pracy;

  - Miejskim Centrum Kultury – Biblioteka, ul. Imielińska 92, przy głównym wejściu do budynku

  w godzinach pracy;

  - Miejskim Centrum Kultury - DK „Sokolnia”, ul. Imielińska 29, przy wejściu do budynku
  w godzinach pracy.

 

Głosowanie

 1. Głosowanie polegać będzie na umieszczeniu znaku „x” w odpowiedniej rubryce „TAK”, „NIE” na Formularzu konsultacyjnym.

 2. Głosem ważnym będzie postawienie znaku „x” w jednej z rubryk.

 3. Jeżeli głosujący na karcie postawi znak „x” w dwóch rubrykach lub nie postawi znaku „x” w żadnej rubryce, głos uważa się za nieważny.

 4. Głosem nieważnym będzie także opinia zawarta w Formularzu konsultacyjnym, który:

 1. nie został podpisany;

 2. oddany został przez osobę niebędącą mieszkańcem Miasta Imielin;

 3. oddany został przez osobę, której nie można zidentyfikować jako mieszkańca Miasta Imielin;

 4. oddany przez osobę, która nie wyraziła zgody na przetwarzanie jej danych osobowych;

 5. oddany został na innym druku niż Formularz konsultacyjny stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;

 6. oddany został na Formularzu konsultacyjnym zmodyfikowanym przez uczestnika konsultacji;

 7. oddany został na Formularzu konsultacyjnym nie zawierającym pieczęci;

 8. oddany po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie konsultacji;

 9.  wysyłany drogą elektroniczną na inny adres niż ankieta@imielin.pl.

 

Wyniki:

Wyniki konsultacji będą wykorzystywane tylko do przeprowadzenia postępowania związanego z wejściem Miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim, zostaną przedstawione do 7 dni od dnia zakończenia konsultacji Radzie Miasta Imielin oraz zostaną podane do publicznej wiadomości w BIP-ie Urzędu Miasta Imielin, stronie Urzędu Miasta Imielin oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Imielin.

 

 

 

 

 

 

do pobrania :

Formularz konsultacyjny

 

lokalne akty prawne dotyczace konsultacji :

Uchwala Nr/XXIX/185_2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin dotyczących wejścia miasta Imielin w skład związku metropolitalnego w województwie sląskim

Zarządzenie Nr BM.0050.18.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Imielin w sprawie wejścia Miasta Imielin w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim

Zarządzenie Nr BM.0050.19.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin

Po utworzeniu związku metropolitalnego nasza aglomeracja zyska dodatkowo ponad 200 mln złotych rocznie. Pieniądze te będą pochodziły z 5% podatku PIT, który dotychczas był przekazywany do budżetu państwa. Metropolia zajmie się organizacją transportu publicznego, planowaniem przestrzennym, utrzymaniem najważniejszych dróg łączących aglomerację, promocją i pozyskiwaniem inwestorów, ochroną środowiska. Samorządy będą mogły przekazać związkowi kolejne zadania do wspólnego wykonania, co w przyszłości ograniczy ponoszone dziś koszty.

Zrzeszone w związku metropolitalnym miasta zachowają swoją tożsamość i odrębność. Sprawy związane z bieżącą obsługą mieszkańców (np. wydawanie dokumentów, świadczenia społeczne) będą w dalszym ciągu realizowane w mieście, w którym mieszkamy. Na szczebel metropolitalny zostaną przeniesione zadania dotyczące całej aglomeracji lub takie, których efektywne wykonywanie przekracza możliwości miasta.

Informacje na temat tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego:

prezentacja gzm o metropolii

informacja-o-zwiazku-metropolitalnym