Dziś jest: niedziela, 25 czerwca 2017 Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma

Kontakt

 

 

 

 

URZĄD MIASTA IMIELIN
ul.Imielińska 81
41-407 Imielin
tel. 32 225 55 05 , 32 225 55 06, 32 225 60 94
fax. 32 225 55 07
e-mail: burmistrz@imielin.pl

 

 


Bezpośrednie połączenie uzyskamy wybierając numer 32 2254 + nr wewnętrzny

 

14 FB Referat Finansowo-Budżetowy -podatki 103
16B FB Kasa 106
16 FB Referat Finansowo-Budżetowy 107
16 FB Referat Finansowo-Budżetowy - budżet 108
16A FB Referat Finansowo-Budżetowy - księgowość 109
22B FB Skarbnik Miasta 110
25 OR Referat Organizacyjny 146
20 OR Referat Organizacyjny 121
20 OR Referat Organizacyjny 113
25 OR Kierownik Referatu Organizacyjnego 111
20 BR Biuro Rady 112
20A SM Sekretarz Miasta 114
22   Przewodnicząca Rady Miasta 117
23 OR Sekretariat Burmistrza 120
25 OR Referat Organizacyjny 125
15 Referat Ochrony Środowiska 122
15 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 123
26 SO Referat Spraw Obywatelskich -dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja działalności gospodarczej 126
26 USC Urząd Stanu Cywilnego 127
26B SO Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 124
30 GK Referat Gospodarki Komunalnej Inspektor ds. dróg 130
30 GK Referat Gospodarki Komunalnej 130
30A GK Referat Gospodarki Komunalnej 128
31 RP Radca Prawny 116
33 GK Referat Gospodarki Komunalnej 133
34 EZKS Kierownik Ref. Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 134
35 OR Informatyk 135
36 EZKS Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 136
37 GK Inspektor ds. informacji niejawnych 137
38 GPG Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Geodezji 138
39 GPG Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i podziałów geodezyjnych 139