Dziś jest: niedziela, 15 września 2019 Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda

Dowody osobiste

 

     

 

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 5 lat

 

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat

 

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat

 

Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej

 

Wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia

 

Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności

 

Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym

 

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 

Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego

 

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 

Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi