Dziś jest: środa, 16 października 2019 Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Ważne

Ogłoszenie Śląskiej Izby Rolniczej

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie przyjmowania kandydatów do Komisji Okręgowej Śląskiej Izby Rolniczej w Imielinie

 

W związku z wyborami do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej zarządzonymi na dzień 3 kwietnia 2001 roku, zwracamy się do rolników – członków Izby Rolniczej o zgłaszanie się do pracy w Komisji Okręgowej w Imielinie w terminie do 4 lutego 2011 roku.

Zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na pracę w Komisji Okręgowej Śląskiej Izby Rolniczej.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta ul. Imielińska 81 (pok. nr 37)

Informacji udziela inspektor Jan Bielecki tel. 32 2254137.

Wszystkie informacje dotyczące wyborów znajdują się także na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem: wwwsir-katowice.pl

 

 

 

 

Załącznik                                                                                         Zastępca Burmistrza

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu                                             Miasta Imielin

zgody na pracę w Komisji Okręgowej                                            (-) Krzysztof Szluzy

Śląskiej Izby Rolniczej