Dziś jest: poniedziałek, 25 marca 2019 Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli

Ważne

BEZPIECZNE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Stosowanie środków ochrony roślin w nieodpowiedni sposób stwarza zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz dla środowiska naturalnego, dlatego stosując środki ochrony roślin należy zachować szczególną ostrożność. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 50):

Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu zastosowania tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem”.

 

Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin:

 

 • bezwzględnie przestrzegać zaleceń podanych w etykiecie stosowanych środków

 • przed zastosowaniem środka należy poinformować wszystkie zainteresowane osoby, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację,

 • prędkość wiatru nie może przekraczać 4 m/s,

 • wykonywać zabiegi tylko w przypadku przekroczenia przez organizmy szkodliwe progów ekonomicznej szkodliwości,

 • zabiegi należy wykonywać wieczorem, po zakończeniu oblotu przez pszczoły,

 • jeżeli to możliwe ograniczyć zabiegi do pasów brzeżnych lub miejsc występowania agrofaga,

 • zapobiegać przenoszeniu cieczy roboczej na sąsiednie uprawy,

 • kwitnące chwasty również stanowią pożytek dla pszczół, wykonywane w tym czasie zabiegi muszą być traktowane tak, jak zabiegi w czasie kwitnienia uprawy,

 • nie opryskiwać roślin pokrytych spadzią,

 • środki ochrony roślin należy stosować sprzętem sprawnym technicznie,

 •  osoba stosująca środki ochrony roślin powinna być przeszkolona w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

 • należy przestrzegać przepisy prawne zawarte w: ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 50),

Informacje dotyczące środków ochrony roślin można znaleźć na stronach: PIORiN

http://piorin.gov.pl  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/

Etykiety środków ochrony roślin: https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Etykiety-Srodkow-Ochrony-Roslin?%2FInformacje-Branzowe%2FProdukcja-Roslinna%2FOchrona-Roslin%2FEtykiety-Instrukcji-Stosowania-Srodkow-Ochrony-Roslin