Dziś jest: poniedziałek, 26 sierpnia 2019 Imieniny: Ireneusza, Konstantego, Marii

Ważne

Odpady komunalne - konieczność zgłaszania zmian

 

Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian.

 

Burmistrz Miasta Imielin przypomina, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1289 z późniejszymi zmianami), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji:

 1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych:

  • zmiana ilości osób zamieszkujących (np. wyprowadzka, zgon, urodzenie się dziecka),

  • sprzedaż nieruchomości,

  • zmiana sposobu zbierania odpadów,

  • zmiana właściciela nieruchomości lub formy władania nieruchomością,

 1. W przypadku nieruchomości niezamieszkałej (firmy, biura, sklepy), na której powstają odpady komunalne:

  • zmiana ilości powstających odpadów komunalnych,

  • zmiana sposobu zbierania odpadów,

  • zmiana siedziby podmiotu lub adresu, pod którym prowadzona jest działalność,

  • zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej,

  • zmiana właściciela nieruchomości lub zmiana formy władania nieruchomością.

    

Do czasu złożenia nowej deklaracji obowiązuje oplata w dotychczasowej wysokości.

.