Dziś jest: niedziela, 26 września 2021 Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Aktualności

Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Imielin

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 31 sierpnia 2021 roku

Imielin, dnia 23 sierpnia 2021 roku.


Rada Miasta Imielin
RM.0002.33.2021
 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 )
 

z w o ł u j ę:

 

w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 30 czerwca 2021 roku.

4) Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 5 sierpnia 2021 roku.

5) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

6) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2021 roku.

7) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie przekazania środków finansowych dla policji z przeznaczeniem na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu,

b) w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.

8) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącego Rady w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Imielin”.

9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

11) Sprawy bieżące Rady Miasta.

12) Zamknięcie Sesji.


Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 

Przewodniczący Rady
Tadeusz Hericht