Dziś jest: niedziela, 26 września 2021 Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Aktualności

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – Zakończenie roku akademickiego 2020-2021

 

Drodzy Słuchacze i Sympatycy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie,

Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki 2020/2021 kameralnym spotkaniem, w którym uczestniczyli słuchacze uniwersytetu, oraz z ramienia Urzędu Miasta – Kierownik Referatu EZKS Pani Mirosława Strojny, Dyrektor MCK Pani Jadwiga Mikunda, Kierownik UTW Pani Ilona Duda oraz wykładowcy. Spotkanie dało wiele radości wszystkim uczestnikom, było bowiem, pierwszym spotkaniem na żywo w okresie pandemicznej rzeczywistości.

Pani Jadwiga Mikunda podziękowała wszystkim obecnym za przybycie na spotkanie oraz za aktywny udział we wszystkich działaniach organizowanych w ramach uniwersytetu. Jako Koordynator UTW z ramienia Urzędu Miasta była bowiem w kontakcie telefonicznym i mailowym z uczestnikami przez cały rok zachęcając ich, zapraszając i mobilizując do udziału w zajęciach i wykładach on-line.

Jak podsumowała działania za mijający rok, Pani Ilona Duda - nie straciliśmy kontaktu ze Studentami w ciągu roku akademickiego, których udało się zainteresować spotkaniami zdalnymi, nauczaniem na odległość. Były prowadzone zajęcia językowe, treningi pamięci, pilates i zajęcia promujące zdrowy styl życia, także wykłady, których tematyka była dostosowana do zgłaszanych przez słuchaczy oczekiwań. Udział w zajęciach pokazał jak duże możliwości posiadają studenci, jak są innowacyjni i kreatywni pracując przez internet, tak jak większość młodych osób aktywnych zawodowo. To dowód na radzenie sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie bez względu na wiek.

Pani Mirosława Strojny w swoim wystąpieniu podkreśliła udział słuchaczy w zajęciach zdalnych i znaczenie tego faktu dla społeczności lokalnej. Podkreśliła, że słuchacze UTW w Imielinie mogą być przykładem aktywności dla mieszkańców innych miast. Zachęciła też do szczepień przeciw covid szczególnie osób starszych, oraz ich rodzin wskazując na zagrożenia jakie niesie wirus. Uświadomiła, że seniorzy są grupą najbardziej narażoną na ciężki przebieg infekcji. Związane jest to z wiekiem i chorobami współistniejącymi. Mówiła o tym, że wirus może zaatakować każdego z nas niezależnie od wieku. Dzieci, czyli wnuki mogą przechodzić infekcję bezobjawowo, ale również przenosić wirusa na osoby starsze. Dlatego, jak podkreślała, ważne jest zmniejszenie ryzyka zachorowań dzięki szczepieniom.

W drodze ożywionej dyskusji, uzgodniono tematykę zajęć i innych aktywności w nowym roku akademickim.

Wszystkim prowadzącym zajęcia i wykłady, oraz całemu zespołowi współpracowników z ramienia Miasta, Pani Pełnomocnik Rektora Ilona Duda złożyła wyrazy uznania za trud codziennej pracy w tworzeniu miejsca stanowiącego centrum budowania więzi i realizacji pasji dla bardzo wielu mieszkańców Miasta Imielina. Na nadchodzący okres wakacyjny życzyła dużo aktywności i zachwytów nad pięknem świata w dobrym, sprawdzonym towarzystwie. Wyraziła nadzieję, że w październiku z przyjemnością studenci wrócą na zajęcia, bez względu, jaką formę będą one musiały przyjąć. Zachęciła do propagowania zajęć na odległość wśród seniorów, którzy jeszcze nie podjęli takiej aktywności.

W imieniu Kanclerza Uczelni Nauk Społecznych z Łodzi – uczelni, która sprawuje patronat naukowy nad działalnością uniwersytetu – wręczyła każdemu uczestnikowi spotkania list Kanclerza Uczelni z podziękowaniami i wyrazami uznania za uczestnictwo w edukacji zdalnej w minionym roku akademickim.