Dziś jest: niedziela, 15 września 2019 Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda

Aktualności

Program montażu ogniw fotowoltaicznych - aktualności.

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

W dniu 22.05.2019r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Informujemy, że projekt „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” nie uzyskał dofinansowania.

Do udziału w konkursie zgłoszono 125 projektów, z czego do dofinansowania wybrano zaledwie 4. W związku z brakiem dofinansowanie realizacja projektu zostaje odłożona do momentu otrzymania dofinansowania. Z harmonogramu konkursów Urzędu Marszałkowskiego wynika, że w grudniu 2019 roku planowany jest kolejny konkurs w którym Gmina weźmie udział. O kolejnych etapach składania wniosku będziemy Państwa na bieżąco informowali na stronie internetowej Miasta Imielin.