Dziś jest: poniedziałek, 26 sierpnia 2019 Imieniny: Ireneusza, Konstantego, Marii

Aktualności

Konkurs ofert na ustalenie najemcy pawilonu gastronomicznego na Rynku.

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza konkurs ofert na ustalenie najemcy wolnego lokalu użytkowego położonego na terenie Rynku pomiędzy ulicami Imielińską i Kowalską, stanowiącego własność Miasta Imielin z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej tzw. "małej kawiarenki"

Przeznaczony do najmu lokal użytkowy – Pawilon gastronomiczny z przeznaczeniem na lokal handlowo usługowy tzw. „małej kawiarenki” zlokalizowany jest na placu pomiędzy ul. Imielińską a ul. Kowalską w jego północno wschodniej części.

Wejście główne do lokalu znajduje się od strony ul. Imielińskiej. Wejście pomocnicze od ul. Kowalskiej.

1. Powierzchnia zabudowy pawilonu – 38,85 m2,

2. Powierzchnia użytkowa pawilonu – 31,01 m2

3. Opis nieruchomości – pawilon gastronomiczny to obiekt jednokondygnacyjny,

składający się z następujących pomieszczeń:

- pomieszczenie socjalne o pow. 3,03 m2

- WC personelu o pow. 1,65 m2

- WC klientów 3,82 m2

- Sprzedaż/przygotowanie 19,86 m2

- Magazynek/przedsionek 2,65 m2

 

Zainteresowanych najmem zapraszamy do złożenia pisemnej oferty opatrzonej tytułem „Oferta na najem pawilonu gastronomicznego zlokalizowanego na placu przy ul. Imielińskiej w Imielinie”  do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 12:00, w siedzibie Urzędu Miasta w Imielinie pokój nr. 23.

 

Szczegółowy opis przedmiotu i warunków najmu oraz formularz ofertowy do pobrania poniżej.

1. Zarządzenie nr BM.0050.8.2019 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie: sporządzenie i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres 3 lat i przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert.

2. Wykaz lokali uzytkowych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat, opis przedmiotu i warunków najmu i zasad przeprowadzenia konkursu ofert.

3. Formularz ofertowy

4. wzór umowy najmu