Dziś jest: poniedziałek, 15 października 2018 Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy

Ważne

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Św. Brata Alberta_

 

Do pobrania :

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór” :

1. Tekst planu

2. Uzasadnienie

3. Załacznik graficzny

 

Prognoza oddziaływania na srodowisko :

1. Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

2. Załacznik graficzny "Położenie geograficzne"

3. Załącznik graficzny "Wskazanie terenów z możliwością urbanizacji"

 

Formularz zgłaszania uwag do planu miejscowego:

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego