Dziś jest: piątek, 22 września 2017 Imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Ważne

Nabór na Wykonawców w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2017-2019 etap I - rok 2017

 

Urząd Miasta Imielin ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonać prace w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2017-2019 etap I - rok 2017.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych z wymianą na kotły gazowe lub kotły retortowe spełniające wymogi 5 klasy zgodnie z normą PN-EN-303-5:2012. Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Imielin nr BM.0050.35.2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2017-2019 etap I - rok 2017". Zainteresowane firmy prosimy o składanie kompletnych ofert w sekretariacie Urzędu Miasta Imielin z zaznaczeniem na kopercie -,,Wykonawca PONE Imielin 2017", w terminie do 15 września 2017 r. do godziny 11:00.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie na wykonawców i dostawców w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2017-2019 etap I - rok 2017 wraz z warunkami uczestnictwa.