Dziś jest: czwartek, 19 lipca 2018 Imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego

Ważne

Urząd Statystyczny w Katowicach przeprowadzi w województwie śląskim badania ankietowe

 

W 2017 roku Urząd Statystyczny w Katowicach przeprowadzi w województwie śląskim badania ankietowe. 

Badania realizowane będą przez sieć ankieterską, techniką bezpośredniego wywiadu z respondentem ze wspomaganiem komputerowym lub z użyciem formularza papierowego. Każdy z ankieterów statystyki publicznej - pracownik Urzędu Statystycznego w Katowicach - posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.

szczegóły dotyczące badań :

1. Europejskie badanie warunków życia ludnosci

2. Wykorzystanie technologii Informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych

3.Uczestnictwo w  podróżach krajowych /zagranicznych