Dziś jest: wtorek, 22 stycznia 2019 Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Aktualności

Sprzęt ratowniczy dla Imielińskiej OSP!

 

Sprzęt z dotacji Ministra Sprawiedliwości dla strażaków Gminy Imielin

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Imielina otrzyma sprzęt do ratownictwa medycznego. W marcu 2018 r. Gmina Imielin złożyła wniosek w ramach VI naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku Gmina Imielin otrzymała dotację w wysokości 152 955,00 zł na zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramera, 2 zestawów ratownictwa technicznego oraz 2 defibrylatorów. .

Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, jak również do poprawy warunków pracy strażaków w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar jakim jest ludzkie życie.

Zadanie jest realizowane z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).