Dziś jest: sobota, 15 grudnia 2018 Imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny

Aktualności

Burmistrz Imielina w gronie laureatów tytułu „Samorządowiec Roku”!

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” od kilku lat przyznaje tytuły „Samorządowiec Roku”. Laureatami tegorocznej edycji zostali samorządowcy tworzący pierwszą w Polsce metropolię. W gronie 41 wójtów, burmistrzów i prezydentów jest Jan Chwiędacz, Burmistrz Imielina. Wręczenie pamiątkowych statuetek odbyło się podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, które miało miejsce 1 marca  w Żywcu.

Przyznając tytuł „Samorządowiec Roku” redakcja „Wspólnoty” docenia osoby, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju idei samorządności lokalnej. W tym roku redakcja postanowiła wyróżnić wszystkich 41 wójtów, burmistrzów i prezydentów, dzięki którym powstała pierwsza w Polsce zinstytucjonalizowana metropolia. To niezwykle znaczący krok w budowaniu płaszczyzn współpracy samorządów terytorialnych, który jak uważa Kapituła Nagrody przyczynią się do rozwoju gmin i miast zrzeszonych w metropolii, ale też że stanie się ona inspiracją oraz wzorem dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kraju.

W uzasadnieniu możemy przeczytać, że w coraz bardziej podzielonym społeczeństwie potrzeba przykładów umiejętności współdziałania.

Przyznanie nagrody wszystkim zrzeszonym w metropolii jest tym bardziej uzasadnione, że wielu z tych samorządowców brało czynny udział w przygotowaniu ustawy dla województwa śląskiego, zarówno od strony eksperckiej, jak i wspierając samą ideę. Jednak to, co naprawdę doceniono, to umiejętność współdziałania, jaką wykazali się nagrodzeni. Nie zapominajmy, że to 41 różnych osobowości, o różnych poglądach politycznych, stojących na czele bardzo różnych jednostek samorządu – od wielkich miast po gminy wiejskie.

Ta współpraca nie oznacza, że negujemy różnice, ale że potrafimy się wznieść ponad podziały. Utworzenie metropolii to znaczący krok w budowaniu płaszczyzn współpracy samorządów terytorialnych. Rozwiązanie to w pewnością przyczyni się do rozwoju gmin i miast tworzących metropolię. Redakcja zaznacza ponadto, że nie ma wątpliwości iż stworzenie w Polsce skutecznych zarządów obszarów o potencjale metropolitalnym będzie miało znaczenie pobudzające rozwój całego kraju.

Miasta skupione w Górnośląskim Związku Metropolitalnym od wielu lat zabiegały o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Pozwoli to na współpracę miast przy finansowym wsparciu z budżetu państwa.

Więcej na ten temat można przeczytać na: www.wspolnota.org.pl

Wymiernym finansowym wyrazem działania metropolii jest otrzymana w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”  przez  miasto Imielin dotacja celowej na realizację inwestycji pn. Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie w wysokości 1 400 000,- zł.