Dziś jest: sobota, 15 grudnia 2018 Imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny

Aktualności

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Imielinie na rok szkolny 2018/2019

 

Szanowni Rodzice

poniżej podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego  do pierwszej  klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie na rok szkolny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
• urodzone w 2011 r.,
• urodzone w 2012 r. (sześciolatki), które odbyły obowiązkowe wychowanie przedszkolne i na wniosek rodziców zostaną zapisane do klasy pierwszej.

Obowiązkiem Rodziców jest złożenie w terminie od 12 marca do 19 kwietnia 2018 roku wypełnionego dokumentu wraz z załącznikami:

  • Rodzice dzieci siedmioletnich zamieszkałych na terenie miasta Imielin składają zgłoszenie dziecka do I Klasy Szkoły Podstawowej.
  •  Rodzice dzieci siedmioletnich zamieszkałych poza Imielinem składają wniosek o przyjcie dziecka do Szkoły spoza obwodu. 
  • Rodzice dzieci sześcioletnich, które uczęszczały do Przedszkola składają wniosek rodzica o zgłoszeniu dziecka do I Klasy Szkoły.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie obowiązują kryteria określone Uchwałą Nr XXVII/178/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Imielin, zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.03-19.04.2018 r.

21.05-28.05.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25. 04. 2018 r.

04.06.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

27.04.2018r.;

godz. 1100

8.06.2018 r.;

godz. 1100

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 15.05.2018 r.

do 14.06.2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych.

18.05.2018 r.;

godz. 1100

22.06.2016 r.; godz. 1100

 

do pobrania :

1. Zgłoszenie dziecka do I Klasy Szkoły Podstawowej.

2. Wniosek o przyjcie dziecka do Szkoły spoza obwodu

3. Wniosek rodzica o zgłoszeniu dziecka do I Klasy Szkoły.

4. Zarządzenie Nr BM.0050.7.2018 Burmistrza Miasta Imielina z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz ostępowaniu uzupełniającym przyjęcia dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie w roku szkolnym 2018/2019.

5. Uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Imielin, zamieszkałych poza obwodem szkoły