Dziś jest: poniedziałek, 17 grudnia 2018 Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Aktualności

Kolejne gminne działki na sprzedaż!!!

 

 

Na sprzedaż w formie przetargu przeznaczone zostały trzy działki. Dwie z nich znajdują się przy ulicy Sokolej, a trzecia przy ulicy Karola Miarki. Największa ma powierzchnię  1045 m2  a najmniejsza 915 m.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Imielin, w dniu 8 grudnia 2017 r. o godz.12 00 w pokoju nr 11.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wysokości określonej w tabeli, dla każdej licytowanej działki osobno do dnia 4 grudnia 2017 r.  w kasie urzędu lub na konto nr 88 1240 4227 1111 0000 4843 9835.

Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na wskazany nr rachunku bankowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Działka nr 1294/70 przy ulicy Karola Miarki została określona jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 23.MN1. Działka położona jest w granicach obszaru górniczego T.G.”Lędziny I”. Na działce znajdują się resztki otworu wiertniczego LG-7, które obecnie nie stanowią zagrożenia dla obiektów budowlanych.

Działki nr 1082/329 i 1094/329 oraz 1083/329 i 1095/329 zostały określone jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - C.3MN. Działki położone są w granicy terenu górniczego „Imielin I”.

Działki nie są przedmiotem zobowiązań i obciążeń. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej.

Działki są niezabudowane. Sprzedaż działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Geodezji (pokój 38) lub telefonicznie 32 2254139 lub 32 2254138 w godzinach 7 30 - 15 30. w piątek do godz. 14 00.

Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie miasta  zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

L.p.

Działka  nr

 

Pow. działki  (m2)

Cena wywoławcza netto (zł)

 

  Wadium   (zł)

Położenie

 

Księga wieczysta

 

1

1082/329

1094/329

514 m2

401 m²

119.800

12.000

ul. Sokola

KA1L/00041252/3

KA1L/00017763/1

2

1083/329

1095/329

592 m2

453 m²

136.800

14.000

ul. Sokola

KA1L/00041252/3

KA1L/00017763/1

3

1294/70

996 m2

115.100

11.000

ul.K.Miarki

KA1L/00021810/7

 

Działka przy ul. K. Miarki


 

Działki przy : ul. Sokolej

 

Więcej informacji :

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o  I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości, położonych w Imielinie przy ul. Sokolej i Miarki.