Dziś jest: czwartek, 21 czerwca 2018 Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

Aktualności

Badanie ankietowe - Studium transportowe

 

Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Zgodnie z decyzją Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego od października 2015 r. rozpoczęto prace nad opracowaniem Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. W ramach niniejszego dokumentu planuje się ujęcie wszystkich najistotniejszych elementów związanych z wizją rozwoju naszego Subregionu w kontekście m.in. transportu, infrastruktury drogowej czy też zrównoważonej mobilności miejskiej. Oczekuje się, że studium pozwoli zaplanować i wzmocnić podejmowane już działania w zakresie usprawnienia i integracji komunikacji, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy też zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, dla wzmocnienia funkcji metropolitalnych obszaru Subregionu Centralnego.

Kluczową kwestią jest również ujęcie w Studium Transportowym elementów planu zrównoważonej mobilności, które już w tej chwili wymagane są na potrzeby aplikowania o środki europejskie w sektorze transportu.

Oczekuje się, że studium pozwoli zaplanować i wzmocnić podejmowane już działania w zakresie usprawnienia i integracji komunikacji, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy też zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, dla wzmocnienia funkcji metropolitalnych obszaru Subregionu Centralnego.

Studium Transportowe obejmujące w sposób całościowy obszar Subregionu Centralnego pozwoli na wyrównanie dysproporcji w kwestii poziomu wiedzy i jakości opracowań w poszczególnych podregionach i jednostkach Subregionu Centralnego Woj. Śl., co spowodowane jest m.in.:

  • formą organizacji publicznego transportu zbiorowego (na terenie Subregionu Centralnego można wyróżnić kilku organizatorów publicznego transportu zbiorowego działających w różnej formie, np. poprzez związki międzygminne, zawarte porozumienia, działania na własne potrzeby);

  • rodzajem i jakością oferowanego publicznego transportu zbiorowego (tj. transport autobusowy, tramwajowy, kolejowy lub trolejbusowy);

  • zasobnością wybranych jednostek (z powodu braku środków w wielu jednostkach nie podejmuje się działań na rzecz rozwoju transportu);

  • brakiem komunikacji i wymiany dobrych praktyk między jednostkami.

W związku z realizacją Studium Transportowego SC WSL i procesem związanym z realizacją badań ankietowych m.in. na parkingach wielkopowierzchniowych i przy obiektach handlowych oraz na głównych dworcach/przystankach autobusowych i kolejowych, które znajdują się w strefie 0 (tj. na obszarze związku metropolitalnego i Jaworzna), na terenie Miasta Imielin zostanie przeprowadzone badanie obejmujące rejon przystanku autobusowego Imielin Rynek.

Stworzony  dokument będzie obejmował  do tej pory opracowane m.in. plany, strategie i programy poświęcone w części lub w całości kwestiom transportowym, będzie także uwzględniał wpływ planowanych do realizacji projektów na dalsze losy transportu w Subregionie Centralnym.


Na stronie projektu uruchomiona została ankieta www.studiumtransportowe.pl,